Tag Archives: hỗ trợ pháp lý nhà đất

Thủ tục và phí khi mua bán nhà đất

Thủ tục và phí khi mua bán nhà đất

Về trình tự, thủ tục mua bán nhà ở bao gồm các bước sau: – Bước 1: Các bên mua bán đến lập hợp đồng mua bán tại cơ quan công chứng (không phân biệt địa bàn), kèm theo giấy